Baner
Baner

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DARIUSZA PISARZOWSKIEGO
about

Radca prawny Dariusz Pisarzowski
od urodzenia związany z miastem Tychy – „tyszanin z dziada, pradziada”.

Numer wpisu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach – KT 3539.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Praca magisterska poruszająca zagadnienia z prawa lokalowego i eksmisji.

Przez wiele lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz pracy w Kancelarii Adwokackiej zdobywał doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności prawa odnoszącego się do nieruchomości (prawo budowlane, inwestycje, podziały nieruchomości, obsługa procesu przy nabyciu nieruchomości), spadkowego, rodzinnego oraz odszkodowawczego.

Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, praktykę odbył w renomowanej Kancelarii Radcy Prawnego w Tychach.

Jednocześnie od 1997 roku jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, co gwarantuje bardzo dużą znajomość materii rynku nieruchomości oraz problemów związanych z nabywaniem, zbywaniem, czy najmowaniem nieruchomości.


Zapraszam r. pr. Dariusz Pisarzowski

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusza Pisarzowskiego jest firmą prawniczą świadczącą usługi z zakresu szeroko pojmowanej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prawnych, w postępowaniu przed procesowym
oraz w postępowaniu sądowym, jak również administracyjnym, we wszystkich instancjach.

Kancelaria zajmuje się m. in.:

PRAWO CYWILNE, RODZINNE, SPADKOWE


 • doradztwo w zakresie umów,
 • opiniowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez osoby fizyczne i osoby prawne, jak również jednostki nie posiadające osobowości prawnej,
 • sporządzanie pism i umów;
 • PRAWO RODZINNE, m.in.: rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności;
 • PRAWO SPADKOWE, m.in.: przyjęcie i odrzucenie spadku, odrzucenie spadku przez małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, działy spadku, zniesienie współwłasności;
 • SPRAWY O ZAPŁATĘ, m.in.: dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień (od zakładów ubezpieczeń, ZUS i bezpośrednich sprawców szkody), odzyskiwanie wierzytelności, bezpodstawne wzbogacenie, bezumowne korzystanie i inne;
 • konstruowanie pism procesowych i przed procesowych, reprezentowanie przed Sądami.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI


 • przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • pomoc prawną i reprezentowanie klientów w sporach z organami administracji oraz sporach sądowych dotyczących nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • umowy najmu, dzierżawy, użytkowania.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE


 • tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze;
 • zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE


 • odwołania od decyzji organów administracji, reprezentowanie klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG


reprezentacja przed Sądami Powszechnymi wszystkich instancji
oraz organami administracji i Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi;


sporządzanie opinii prawnych;

konstruowanie i analiza umów, regulaminów, uchwał
oraz dokumentów we wszystkich innych formach prawem przewidzianych;


prowadzenie postępowań negocjacyjnych;

prowadzenie postępowań egzekucyjnych;

bieżące doradztwo prawne (udzielanie porad prawnych);

obsługa spółek i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

HONORARIUM

Mogą Państwo liczyć na dostosowanie ceny usług do Państwa potrzeb,
jak również dokonać płatności za usługę w sposób ratalny.
honorarium

Honorarium ustalane jest podczas spotkania  z Klientem po przedstawieniu sprawy.

Jego wysokość uzależniona jest od:

 • rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy;
 • terminu wykonania;
 • wartości przedmiotu sprawy;
 • nakładu pracy.Zapraszam r. pr. Dariusz Pisarzowski

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego
Dariusza Pisarzowskiego


al. Niepodległości 34
43-100 Tychy

tel. 602 199 179


Wykonanie: GALACTICA